ชุดเครื่องมือทั่วไป รุ่น S 1005 A TOOL ASSORTMENT FOR CONSTRUCTION MACHINES