กล่องเก็บเครื่องมือพร้อมสายสะพาย รุ่น WK 1091 L TOOL CASE EMPTY