ชุดเครื่องมือทั่วไป รุ่น (S 1007 MECHANIC’S TOOL ASSORTMENT)