โต๊ะทำงานพร้อมชั้นเก็บอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น 1505 MOBILE WORKBENCH