ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง รุ่น R 1500 L TOOL CABINET