ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง รุ่น 1400 L TOOL CABINET