กล่องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ รุ่น 1000 TOOL CASE TOURING