กล่องเก็บอุปกรณ์พร้อมชั้นแบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น 1110 WMW-3 TOOL TROLLEY WORKMO W3