รถเข็นตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ รุ่น 1578 TOOL TROLLEY