โต๊ะทำงานพร้อมชั้นเก็บอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น 1504 XL MOBILE WORKBENCH EXTRA WIDTH