คีมปลอกสายไฟ แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 8098 H VDE STRIPPING PLIERS