เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ รุ่น GDE 230 FC-T Professional