ชุดประแจปากผสม รุ่น 1500 ES-1 B COMBINATION SPANNER SET