สว่านไขควงไร้สาย รุ่น GSR 120-LI (Gen 3) Professional