คีมตัดสายไฟ แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 8094 VDE CABLE SHEARS