คีมปลอกสายไฟ แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 8099 H VDE STRIPPING PLIERS STRIP-FIX