อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง รุ่น GDE max Professional