ลูกบล๊อก แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE IN 19 VDE SCREWDRIVER BIT SOCKET 1/2″