ด้ามขันตัวT แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 1988 – VDE 1989 T VDE T HANDLE

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้