ลูกบล๊อก แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 19 VDE SOCKET 1/2″