ไขควง แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น V2160 MS PH SCREWDRIVER