เครื่องวัดระนาบแบบออปติคอล รุ่น GOL 32 D Professional