เครื่องวัดระนาบแบบออปติคอล รุ่น GOL 26 D Professional