เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ รุ่น GLM 250 VF Professional