เลเซอร์หมุนรอบกำหนดแนวเส้น รุ่น GRL 300 HVG Set Professional