ด้ามขันตัวที รุ่น 863 Q REVERSIBLE RATCHET WITH T-HANDLE