ด้ามฟรี รุ่น 863 BK REVERSIBLE RATCHET FOR BITSN SHORT