ด้ามฟรีหัวมน รุ่น 863 MC REVERSIBLE RATCHET, SOLID STEEL