ชุดเครื่องมือคีมและไขควง รุ่น 1101-142-2150 PLIERS/SCREWDRIVER ASSORTMENT

 3C screwdriver slotted No. 2150, 4 5.5 6.5 mm.
 3C screwdriver cross-slotted No. 2160 PH 1 2
 Voltage tester slotted No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Multiple pliers No.8133-180 JC, 180 mm 2C handle
Power side cutter No. 8316-160 JC, 160 mm 2C handle
Universal pliers No. 142 10 TL, 10″