คีมปากจิ้งจก แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 8131 AB VDE MULTIPLE PLIERS