คีมขันท่อ แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 146 VDE UNIVERSAL PLIERS