คีมปลอกสายไฟ แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 8098 VDE STRIPPING PLIERS