ชุดไขควง แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 2162-2172 PZ-06 VDE SCREWDRIVER SET SLIM DRIVE