แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ รุ่น GAX 18V-30 Professional