ซองสำหรับเก็บเครื่องมือ รุ่น ET-1100 W LID TOOL BOARD