ชุดกล่องเครื่องมือสำหรับช่างไฟฟ้าแบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น 1091 ELECTRICIANS TOOL CASE