ชุดเครื่องมือประเภทสำหรับเดินทาง รุ่น S 1000 TOOL ASSORTMENT TOURING