คีมปลอกสายไฟ แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 8099 VDE STRIPPING PLIERS STRIP-FIX