แท่นตัดองศาแบบเลื่อน รุ่น GCM 350-254 Professional