ไขควง แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 2162-2172 PH-02 VDE SCREWDRIVER SET SLIM DRIVE