ชุดเครื่องมือทั่วไป รุ่น (S 1500 ES-01 MODULE ASSORTMENT SMALL)