เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ รุ่น GLM 50 C Professional