เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น GAS 35 M AFC Professional (สินค้าสั่งพิเศษ)