ไขควง แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 2170 VDE SCREWDRIVER