ค้อน รุ่น (75 STKM CARPENTER’S HAMMER WITH MAGNET)