ลูกบล๊อก แบบหุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า รุ่น VDE 30 VDE SOCKET 3/8″