ด้ามเลื่อนตัวที รุ่น 865 X SLIDING T-HANDLE HINOX®