คีมตัดสายไฟและเข้าขั้วสายไฟ รุ่น 8317 BOWDEN CABLE CUTTER/WIRE ROPE CUTTER