เครื่องเจียร์ รุ่น 400-watt straight screwdriver Professional 5.5-15 Nm.