ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
 1. เข้าใจลักษณะงานของลูกค้า ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่มีกําหนด และ ออกพบลูกค้านอกสถานที่
 2. เข้าใจตัวสินค้าเป็นอย่างดี และนําเสนอสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถแนะนํา สินค้าเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
 3. ติดตามความก้าวหน้าของงานนําเสนองาน และหาโอกาสในการเพิ่มยอดขาย
 4. ขยายฐานลูกค้าใหม่ และติดตามลูกค้าเดิม เพื่อให้เกิดการขายและการบริการอย่างต่อเนื่อง
 5. ศึกษาข้อมูลในตลาดนํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประกอบการวิเคราะห์เพื่อปิดการขาย
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-37 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ อนุปริญญา / ปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล อิเล็คโทรนิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power point) ในการนําเสนอได้ดี
 5. มีไหวพริบ ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
 6. มีความสามารถในการต่อรอง เพื่อให้แผนงานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
 7. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ / สามารถขับรถยนต์ได้
 8. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือวัดประเภทด้ามขันปอนด์ และพร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากมีประสบการณ์ด้านการขายเข้างานประมูลรัฐวิสาหกิจ/โมเดอร์นเทรด มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– วันหยุดประจำปี
– วันลาพักร้อน
– เบี้ยขยัน
– ค่าทันตกรรม
– ยานพาหนะ
– ค่าคอมมิชชั่น (Sales / Sales Engineer)
– ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
– งานเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาส

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค-บริการหลังการขาย (Services and Technical Support)

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30

1.อบรม และ สาธิต วิธีการใช้งานสินค้าทั้งในและนอกบริษัท

2.ดูแลงานบริการหลังการขาย ติดตามในส่วนของงานซ่อมเครื่องมือ

3.วิเคราะห์ และเสนอแนวทาง พร้อมทําแผนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

4.เสนอราคาอะไหล่ และงานซ่อมตามบริษัท-โรงงาน-ศูนย์บริการ (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล / ภาค กลาง) ทั้งในส่วนของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

5.ออกพบลูกค้านอกสถานที่

6.จัดทํารายงานและตรวจสอบผลการทดสอบ

 1. เพศชาย อายุ 25-37 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อิเล็คโทรนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีพื้นฐานงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า งานสอบเทียบ(ถ้ามี)
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power point) ได้ดี
 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ / สามารถขับรถยนต์ได้
 6. ขยัน สุภาพ เรียบร้อย และอัธยาศัยดี
 7. หากมีประสบการณ์ในสายงาน และ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– วันหยุดประจำปี
– วันลาพักร้อน
– เบี้ยขยัน
– ค่าทันตกรรม
– ยานพาหนะ
– ค่าคอมมิชชั่น (Sales / Sales Engineer)
– ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
– งานเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาส

3.พนักงานฝ่ายบัญชี

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– วันหยุดประจำปี
– วันลาพักร้อน
– เบี้ยขยัน
– ค่าทันตกรรม
– ยานพาหนะ
– ค่าคอมมิชชั่น (Sales / Sales Engineer)
– ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
– งานเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาส

สามารถส่งใบสมัครมาที่

Email : Contact@tclools.com